Wydarzenia

Umowa o współpracy Pannon Írók Társasasága i Związku Pisarzy Katolickich

20 sierpnia na Zamku Helikon w Keszthely (Węgry) Prezesi Géza Cséby i Miłosz Kamil Manasterski podpisali list intencyjny w sprawie współpracy międzynarodowej pomiędzy Pannon Írók Társasasága (Związek Pisarzy Panonii) i Związkiem Pisarzy Katolickich.

W liście napisano:

Nawiązując do ponad tysiącletniej tradycji przyjaźni i braterstwa Naszych Narodów, strony deklarują chęć współdziałania i współpracy dla rozwoju kultury i literatury europejskiej i chrześcijańskiej. Nasza współpraca będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw realizowanych na terenie Polski i Węgier oraz innych krajów europejskich. Zakres współpracy będzie dotyczył realizowanych uprzednio uzgodnionych projektów, przy czym za szczególnie istotne uznajemy:

● propagowanie i realizacja wspólnych projektów w zakresie rozwoju obu Związków
● organizowanie wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym
● propagowanie literatury pięknej i naukowej promujących wartości chrześcijańskie i humanistyczne
● organizowanie wykładów, spotkań autorskich, konkursów warsztatów i konferencji
● wspieranie tłumaczeń twórczości węgierskiej i polskiej 
● wspierania działań upamiętniających wspólną historię Narodów Węgier i Polski i umacniania przyjaźni między Naszymi Narodami
● wspieranie działań na rzecz rozwoju czytelnictwa i kultury Węgier i Polski 
● współpracę z mediami na Węgrzech i w Polsce

Jednocześnie zobowiązujemy się wzajemnie do podjęcia dalszych szczegółowych rozmów nad wspólnymi projektami.

To pierwsza umowa międzynarodowa podpisana przez Związek Pisarzy Katolickich. Rozpoczęcie współpracy z naszymi węgierskimi partnerami ma charakter zarazem symbolu jak i wymiar bardzo konkretny. O efektach współdziałania obydwu Związków będziemy informować już wkrótce.

zpk