Ludzie

Miłosz Kamil Manasterski

Miłosz Kamil Manasterski (ur. 1977) – pisarz, poeta, dramaturg, dziennikarz, trener kreatywnego pisania. Powieść, zbiór opowiadań, zbiór felietonów, dramaty teatralne i radiowe. Ale przede wszystkim poezja, w której odnosi największe sukcesy. 10 tomów wierszy (w tym dwa zagraniczne wydania: Chiny i Bułgaria). Ponad 100 nagród w konkursach literackich, stypendium w Paryżu i najważniejsza nagroda: Award World Poetry Day UNESCO 2016. Jego twórczość przełożono na 16 języków. Reprezentował polską literaturę na wielu zagranicznych festiwalach poezji m. in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii. Od 1998 roku prowadzi warsztaty uczące pokonywać bariery pisarskie – techniczne i psychiczne. Stosuje autorskie metody pracy warsztatowej, dzięki którym wsparł i ukierunkował wielu poetów, publicystów czy blogerów.  Jego wykłady literackie łączą w sobie historię kultury, podróże i zagadnienia motywacyjne. W 2011 r. odbył ponad sto prelekcji “Miłosz o Miłoszu (Czesławie)”. Znakomity w komunikacji z osobami dorosłymi, świetnie znajduje również kontakt z młodzieżą. Od 2015 r. Prezes Związku Pisarzy Katolickich. 

zpk