Ludzie

Ks. infułat Józef Albin  Kłos

Ks. infułat Józef Albin  Kłos – ur. w 1870 r. w Lubaszu, zm. 8 października 1938 r. , polski duchowny Kościoła katolickiego, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. Był organizatorem I Zjazdu Pisarzy Katolicki w Warszawie w 1932 r., którego celem było powołanie ogólnopolskiej katolickiej pisarzy, pisarzy naukowych i dziennikarzy. Zjazd zebrał ponad 400 uczestników od hierarchów począwszy po polityków, przede wszystkim jednak łącząc twórców słowa i był wielkim sukcesem, którego jednym z najważniejszych autorów był ks. infułat. Zjazd doprowadził do powstania Zjednoczenia Polskich Pisarzy Katolickich, które „wchłonęło” wcześniejsze, powołane w 1927 r. Zrzeszenie Pisarzy Katolickich. Ks. infułat Józef Kłos wszedł w skład zarządu Zrzeszenia.

Ks. Józef Kłos ukończył gimnazjum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po studiach teologicznych otrzymał w dniu 16 lipca 1893 roku w bazylice gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie i jako wikariusz rozpoczął pracę w Poznaniu. W 1906 roku z jego inicjatywy powstały Sodalicja Mariańska Młodzieży Kupieckiej oraz pierwsze Wielkopolskie Stowarzyszenie Służby Żeńskiej.

Ks. Józef Kłos był kolejno protonotariuszem apostolskim, prepozytem kapituły metropolitalnej poznańskiej, redaktorem – założycielem „Przewodnika Katolickiego”, posłem do Sejmu pruskiego a później do Sejmu w Warszawie, długoletnim prezesem rady nadzorczej „Drukarni i Księgarni św. Wojciecha” w Poznaniu, delegatem arcybiskupim do Katolickiej Szkoły Społecznej, delegatem arcybiskupim do Związku Kapłanów „Unitas”, komandorem orderu Polonia Restituta.

Jako redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” był za czasów zaborów niejednokrotnie skazywany na więzienie i grzywny pieniężne, zwłaszcza w czasie strajku szkolnego, kiedy to „Przewodnik Katolicki” stawał w obronie polskich dzieci walczących o modlitwę w języku polskim.

Więcej informacji

(żródło: http://www.bliskopolski.pl/ludzie/jozef-klos/ oraz http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/324278/NDIGCZAS015621_1932_002.pdf)

zpk