Wydarzenia

Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny

Dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski  zapraszamy,  8.10.2016 r. (sobota) o godz. 18.00 do Centrum Kultury w Łomiankach, na  promocję  „Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny”, wnuczki Bolesława Chrobrego, w tłumaczeniu  z języka staro-łacińskiego i opracowaniu Profesora Artura Andrzejuka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to tegoroczne wydanie specjalne tego dzieła z XI w., z przedmową Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego. Prelekcję w CK wygłosi Prof. Artur Andrzejuk. Spotkanie poprowadzi Miłosz Manasterski – Prezes Związku Pisarzy Katolickich. Planujemy także transmisję on-line z części spotkania na naszym profilu w mediach społecznościowych (Facebook).

Gertruda, córka króla polskiego Mieszka II (1025-1108), do osobistej modlitwy używała podarowanego jej psałterza. W końcu jednak zaczęła formułować i spisywać własne modlitwy. W ten sposób w języku łacińskim powstał najstarszy, jakim dysponujemy, polski tekst, starszy o ponad wiek od Kroniki Wincentego Kadłubka. Jest to portret psychologiczny wybitnej  kobiety tamtego czasu.  Tekst ten, odnaleziony pod koniec XIX wieku we włoskim klasztorze.  Jak napisał we wprowadzeniu prof. Andrzejuk, „te 1000 lat, które minęły, uczą nas, że znikają systemy i ich władcy, giną i powstają na nowo państwa, a ludzka miłość i tęsknota jest zawsze taka sama”.

Modlitewnik zawiera ponad 100 modlitw Gertrudy. Zostały one przez prof. Andrzejuka uporządkowane tematycznie i opatrzone komentarzami oraz zawierający barwne ilustracje ze średniowiecznego dzieła do każdego z rozdziałów. Książka, oprócz przedmowy oraz syntetycznego wprowadzenia w języku polskim i posłowia w języku angielskim, zawiera również praktyczny indeks wszystkich modlitw.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna, Centrum Kultury w ŁomiankachBiblioteka Publiczna w Łomiankach, WSNR, Parafia Bł. Marceliny Darowskiej
Patronat: Związek Pisarzy Katolickich
zpk