Ks. Kardynał Franciszek Macharski odszedł do domu Ojca

wystarczy-byc-450x450

Dzisiaj zmarł Franciszek Antoni Macharski (ur. 20 maja 1927, zm. 2 sierpnia 2016) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1970–1978, arcybiskup metropolita krakowski w latach 1979–2005, kardynał prezbiter od 1979, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1979–1994, od 2005 arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej. +++

Read More

Historia Związku Pisarzy Katolickich

cropped-ZPK-face-kwadrat.jpg

Historia dzieła integracji pisarzy katolickich w Polsce rozpoczyna się w 1907 r., kiedy to w czerwcu z inicjatywy Rogera hr. Łubieńskiego w odbywa się I Zjazd Pisarzy i Dziennikarzy Katolickich Królestwa Polskiego w Warszawie. W zjeździe brał udział ks. arcybiskup Teodorowicz. Sam Zjazd miał znaczenie przełomowe, jednak nie przyniósł konkretnych owoców w postaci stworzenia organizacji pisarzy. Ta pojawi się dopiero dwadzieścia lat później, w 1927 roku pod nazwą Zrzeszenie Pisarzy Katolickich…

Read More

Z historii ZPK: „Gazeta Szamotulska” z 21.01.1932 r. – relacja ze Zjazdu Pisarzy Katolickich

okladka-szamotulska

Pierwszy ogólnopolski Zjazd Pisarzy Katolickich, który odbył się 17 stycznia 1932 i miał na celu utworzenie ogólnopolskiego związku pisarzy katolickich, w miejsce warszawskiej organizacji Zrzeszenie Pisarzy Katolickich, odbił się szerokim echem w prasie w całym kraju. Lokalna „Gazeta Szamotulska” w numerze z 21 stycznia 1932 r. informacje o zjeździe umieściła jako główny artykuł na pierwszej stronie. Z artykułu dowiadujemy się, że list na Zjazd wystosował m.in. Gilbert Keith Chesterton.

Read More

Z historii ZPK: Ogólnopolski Zjazd Pisarzy Katolickich w Warszawie (1932)

mem-zpk-zjazd

Artykuł z czasopisma „Prąd. Miesięcznik Polskiej Inteligencji Katolickiej”: Na ogólnopolskim Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu postanowiono założyć stowarzyszenie pisarzy katolickich, powierzając realizację tej uchwały X. infułatowi Kłosowi. Myśl ta niewątpliwie zrealizuje się w najbliższym czasie, jako wynik zjazdu pisarzy katolickich, zorganizowanego w Warszawie przez ks. prałata Z. Kaczyńskiego, pod przewodnictwem prof. Oskara Haleckiego. Na zjeździe tym bowiem ponowiono uchwałę założenia Zjednoczenia pisarzy katolickich i przyjęto projekt statutu – opracowaniu p. p….

Read More

Z historii ZPK: Stefan Wyszyński „Zjednoczenie Pisarzy Katolickich w Polsce”

mem-zpk-wyszynski2

Od szeregu lat Kościół pracuje nad tem, by ten „samoistny związek synów światłości”, ten bunt patrycjuszów ducha, z luźnej partyzantki przemienić w „acies bene ordinata“, aby zorganizowanej akcji synów tego świata przeciwstawić równie zorganizowaną, planową działalność związków pisarzy katolickich – pisał  w 1932 r. ks. dr Stefana Wyszyński w nr 29 „Ateneum Kapłańskiego” – czasopisma wydawanego przez Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.

Read More

Z historii ZPK: Odezwa Zjednoczenia Polskich Pisarzy Katolickich

strażnicah-okladka

Przedwojenne Zjednoczenie Polskich Pisarzy Katolickich nie bało się zabierać głosu w bieżących sprawach politycznych.  W roku 1937 wydało odezwę, którą przedrukowywała prasa katolicka i nie tylko katolicka. Treść owej odezwy prezentujemy za sprawą archiwalnego numeru pisma „Strażnicą Harcerska” nr 8-11, rok XI, sierpień-listopad 1937 r.

Read More

Z historii ZPK: „Ruch Charytatywny” o zjeździe pisarzy katolickich (17.01.1932 r.)

pobrane

Na pierwszy plan wybija się tu oczywiście zjazd pisarzy katolickich z całej Polski w dniu 17 stycznia. Zjazd, zainaugurowany obszernym programowym przemówieniem J. E. Ks. Kardynała Kakowskiego oraz referatami: dr. K. M. Morawskiego na temat organizacji pisarzy katolickich i prof. O. Haleckiego w sprawie obrony zasad katolickich – pisał Andrzej Ruszkowski w korespondencji z Warszawy w lutym 1932 r., w czasopiśmie „Ruch Charytatywny”. Zjazdem pisarzy katolickich, którego dziełem było powołanie ogólnopolskiego…

Read More

Z historii ZPK: Zrzeszenie Pisarzy Katolickich – artykuł z „Pro Christo” nr 6/1930

mem-zpk-slonczynska

Działalność swą rozwija „Zrzeszenie Pisarzy Katolickich na terenie całej Polski, siedzibą jego jest Warszawa”. Jak głosi uwaga do paragrafu 2 punktu i regulaminu, „w miarę rozwoju, mogą być zakładane oddziały w miastach prowincjonalnych” – pisał w 1930 r. J. M. Chudek na łamach miesięcznika „Pro Christo. Wiara i czyn”.

Read More

Z historii ZPK: Przemówienie Kard. Aleksandra Kakowskiego na Ogólnopolskim Zjeździe Pisarzy Katolickich (1932)

mem-zpk-kakowski

Jako pastor stolicy Polski, witam z głęboką i szczerą radością, przedstawicieli piśmiennictwa katolickiego, tak licznie zebranych ze wszystkich dzielnic Polski odrodzonej na pierwszym ogólnopolskim zjeździe.  Zjazd ten w programie swym, jako naczelne zadanie, stawia powołanie do życia stałej organizacji pisarzy katolickich. Takiego zrzeszenia domagają się niezwykle doniosłe zadania i obowiązki, jakie mają spełnić katolicy uświadomieni w dobie bieżącej, oraz liczne niebezpieczeństwa, zagrażające Kościołowi ze strony żywiołów bezwyznaniowych i antykatolickich.

Read More

Antologia poezji słowiańskiej

glos-polskiej-kultury

Organizacja Polonijna Głos Polskiej Kultury wspólnie z Instytutem Promocji Kultury przy współpracy z wydawnictwem Kasjas Publishing, ogłasza nabór poetów słowiańskich do Antologii Poezji Słowiańskiej w języku angielskim. Uczestnictwo w antologii jest darmowe, bez jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Autorzy, którzy zostaną umieszczeni w książce nie osiągają żadnych korzyści finansowych, ale będzie to znakomita okazja do prezentacji własnej twórczości.

Read More