Konkurs poświęcony bł. Bolesławie Lament

bl-boleslawa-lament

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zapraszają do wzięcia udziału w III edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament” organizowanego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie. Celem  konkursu jest upowszechnienie wiedzy o bł. Bolesławie Lament i szerzenie Jej kultu, odkrywanie bogactwa cnót w osobowości…

Read More

Podcast o historii Związku Pisarzy Katolickich na stronie Polskiego Radia RDC

mem-zpk-rdc1

Kto nie mógł posłuchać na żywo, może to zrobić teraz, przez internet! Zapraszamy do wysłuchania rozmowy redaktora Roberta Łuchniaka z Miłoszem Kamilem Manasterskim na temat przedwojennej historii Związku Pisarzy Katolickich w Polskim Radio RDC. Audycji „na żywo” można było posłuchać 11 września 2016 r. o godz. 21.30. Zapraszamy do wysłuchania podcastu na stronie Polskiego Radia RDC:

Read More

„Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny” – promocja w Łomiankach

gertruda

Dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski  zapraszamy,  8.10.2016 r. (sobota) o godz. 18.00 do Centrum Kultury w Łomiankach, na  promocję  „Modlitewnika Gertrudy Mieszkówny”, wnuczki Bolesława Chrobrego, w tłumaczeniu  z języka staro-łacińskiego i opracowaniu Profesora Artura Andrzejuka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to tegoroczne wydanie specjalne tego dzieła z XI w., z przedmową Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego. Prelekcję w CK wygłosi Prof. Artur Andrzejuk. Spotkanie poprowadzi Miłosz Manasterski – Prezes Związku…

Read More

42. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

person-woman-apple-hotel

Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia – zrzeszonych lub   nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych. Wiersze nadesłane na konkurs  muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkursach. Nie określa się tematyki utworów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3-5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem…

Read More

Ks. dr Tomasz Jan Chlebowski – kapłan i poeta

mem-zpk-chlebowski-4

Ks. TOMASZ JAN CHLEBOWSKI – ur. 01. 01. 1974 r. w Słupcy. Kapłan diecezji włocławskiej (święcenia w 1999 r.). Członek Związku Pisarzy Katolickich. Pełnił posługę wikariusza w par. NMP Królowej Polski w Koninie oraz w par. św. Maksymiliana we Włocławku. 2003 – 2004: studiował teologię ekumeniczną na UKSW i posługiwał jednocześnie jako duszpasterz przy kościele św. Marcina w Warszawie (ul. Piwna).

Read More

Anastazja Kamieńska – poetka dwóch języków

mem-zpk-kamieńska

Anastazja Kamieńska (ur. 1988) — poetka, filolożka, badaczka literatury polskiej i rosyjskiej, tłumaczka, krytyk literacki. Członkini Związku Pisarzy Katolickich. Rosjanka. Pisze w językach polskim i rosyjskim. Autorka dwóch książek poetyckich, napisanych po rosyjsku. Jako filolożka zajmuje się literaturą rosyjską i polską XX wieku, literaturą emigracyjną, literaturą łagrową. Tłumaczyła m. in. wiersze Miłosza, Różewicza, Szymborskiej. Laureatka rosyjskich nagród literackich. Pracuje jako lektorka języków obcych.

Read More

Audycja o nieznanej, przedwojennej historii pisarzy katolickich w Polskim Radio RDC

mem-zpk-rdc1

Zapraszamy do wysłuchania audycji Polskiego Radia RDC w niedzielę 11 września o godz. 21.30 poświęconej nieznanej historii przedwojennych organizacji pisarzy katolickich. Zapomniane i celowo objęte „klątwą milczenia” fakty z historii polskiej literatury i polskiego kościoła, dzisiaj zupełnie nieznane opinii publicznej ani nawet samemu środowisku twórców i dziennikarzy. O I Zjeździe Pisarzy Katolickich w 1907 r, o Zrzeszeniu Pisarzy Katolickich, roli w nim Marii Rodziewiczówny, prof. Oskara Haleckiego Wandy i Stanisława…

Read More

Związek Pisarzy Panonii i Związek Pisarzy Katolickich podejmują współpracę!

mem-zpk-panonia

20 sierpnia na Zamku Helikon w Keszthely (Węgry) Prezesi Géza Cséby i Miłosz Kamil Manasterski podpisali list intencyjny w sprawie współpracy międzynarodowej pomiędzy Pannon Írók Társasasága (Związek Pisarzy Panonii) i Związkiem Pisarzy Katolickich. W liście napisano: Nawiązując do ponad tysiącletniej tradycji przyjaźni i braterstwa Naszych Narodów, strony deklarują chęć współdziałania i współpracy dla rozwoju kultury i literatury europejskiej i chrześcijańskiej. Nasza współpraca będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw realizowanych na terenie Polski…

Read More

Ks. infułat Józef Albin Kłos – organizator Zjazdu Pisarzy Katolickich

mem-zpk-kłos

Ks. infułat Józef Albin  Kłos – ur. w 1870 r. w Lubaszu, zm. 8 października 1938 r. , polski duchowny Kościoła katolickiego, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. Był organizatorem I Zjazdu Pisarzy Katolicki w Warszawie w 1932 r., którego celem było powołanie ogólnopolskiej katolickiej pisarzy, pisarzy naukowych i dziennikarzy. Zjazd zebrał ponad 400 uczestników od hierarchów począwszy po polityków, przede wszystkim jednak łącząc twórców słowa i był wielkim sukcesem, którego jednym…

Read More